Ergo Contech
logo

logo

Cosmo er et prisbelønt system som på en ny måte gjør det mulig å trene fysiske, kognitive og kommunikative evner. Systemet består av dynamiske trådløse brytere og spesialutviklet programvare som kjøres via egen iPad. Systemet gir bryterstyrte aktiviteter med mulighet for variabel vanskelighetsgrad og integrasjon av egen musikkCosmo gir mulighet for kreativt lærende og er en god introduksjon til bryterstyring og kognitiv problemløsing. Cosmo består av brytere og ulike Cosmo apper som styrer bryteraktivitetene. Aktivitetenes vanskelighetgrad kan stilles i de ulike appene. Noen apper har aktiviteter med enkel årsak/virkning og noen apper har enkel eller avansert problemløsning. Mange av aktivitetene er basert på musikk og rytme og i noen aktiviteter kan egen musikk brukes. Aktivitetene kan utføres sammen med andre eller individuelt. Bryterne er oppladbare og trådløse med god rekkevidde. Dette gjør at bryterne kan plasseres i forhold til brukers fysiske evner og behov for utfordring.
logo
logo
logo

Cosmo Explore

4 Cosmo brytere, lader, 8 Cosmo program-aktiviteter for iPad (Ipad er ikke inkludert)

(Exploration, Fireworks, Memory activity, Exercise, My voice, Turn taking, Storytelling, Video storytelling)


Cosmo Excel

6 Cosmo brytere, lader, 11 Cosmo program-aktiviteter for iPad (Ipad er ikke inkludert)

(Exploration, Fireworks, Memory, Exercise, My Voice, Turn Taking, Storytelling, Improvisation, Orchestration, Flappy Cosmonaut, Showdown)

Cosmo Exceed

6 Cosmo brytere, lader, 1 års abonnement 13 Cosmo program-aktiviteter for iPad inkludert.(Ipad er ikke inkludert)

(Exploration, Fireworks, Memory, Exercise, My Voice, Turn Taking, Storytelling, Improvisation, Orchestration, Flappy Cosmonaut, Showdown, All the Same, Video Storytelling plus flere kommende aktiviteter.
Art nr. cos4100
Art nr. cos6100
Art nr. cos6200

Cosmo Exceed er en abonnement-løsning der abonnement løses årlig. Det finnes mulighet for å bestille abonnement for flere sammenhengende år. Hvis dette er ønskelig, ta kontakt med Ergo Contech direkte for pristilbud.


Aktiviteter

logo
All the same

All the same er en spennende sekvens- og problem-løsningsaktivitet. Hver gang brukeren trykker på en cosmoid så bytter den farge. Målet er å få alle cosmoidene til å lyse i samme farge. Start på enkelt nivå og jobb helt til vanskelig nivå.

For hvem? SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Sekvenser / Problemløsning / Felles oppmerksomhet / Samarbeid / Grovmotorikk / Visuomotorisk kontroll / Reaksjonshastighet

logo
Colour Matching

Colour Matching er god aktivitet for å utvikle fargekunnskaper og delte oppmerksomhets ferdigheter. Målet er å finne de 2 cosmoidene som lyser opp med samme farge, for så å trykke på dem samtidig. Brukeren får en audiovisuell belønningsrespons når de trykker på riktige farger.

For hvem? SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Visuell oppfatning og diskriminering / Problemløsning / Reaksjon på visuelle stimuli / Samarbeid / Fargeordforråd / Felles oppmerksomhet / Visuomotorisk kontroll

logo
Exercise

Exercise er en morsom, multisensorisk aktivitet som er designet til å få brukerene til å bevege seg. Denne aktiviteten er laget for å utvikle koordinasjon ved bevegelse, samarbeid, orientering og oppmerksomhet. Plasser cosmoidene rundt i rommet og start spillet.

For hvem? SSL, SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Visuell oppfatning og diskriminering / Samarbeid / Respons hastighet/ Rombevissthet

logo
Exploration

Exploration er en "årsak/virkning" aktivitet som bruker en "cosmoid". Når brukeren rører den cosmoiden som lyser vil sangen som er valgt, spille til brukeren stopper å røre cosmoiden. Ved å presse hardere vil lyden endre seg, hvis effekter(effects) er aktivert.

For hvem? SSL, SL, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Turtaking / Uttrykke personlig preferanse / Grovmotorikk / Visuomotorisk kontroll/ Rombevissthet / Musikalsk selvuttrykk

logo
Fireworks

Fireworks er en "årsak/virkning" aktivitet der en "cosmoid" brukes. Når brukeren presser på cosmoiden blir de belønnet med vakkert fyrverkeri på skjermen. Dette er en god aktivitet for å utvikle bevisste kommunikasjonferdigheter.

For hvem? SSL, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Viljestyrt kommunikasjon / Grovmotorikk / Visuomotorisk kontroll / Rombevissthet / Respons hastighet

logo
Flappy Cosmonaut

Flappy Cosmonaut er en morsom individuel aktivitet som lar brukeren utvikle sine fin og grov motoriske ferdigheter ved å få cosmonauten fly over skjermen. Desto hardere man trykker, desto høyere flyr cosmonauten. Se om du kan få en "high score".

For hvem? SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Visuell oppfatning / Konsentrasjon / Fin- og Grovmotorisk kontroll/ Visuomotorisk kontroll

logo
Improvisation

Denne aktiviteten lar brukerene bli kreative og spille musikk via cosmoidene. Hver cosmoid representerer en lyd som brukeren kan legge til i sine favoritt sanger. Ved å trykke på cosmoiden vil lyden bli spilt. Brukeren kan velge mellom xylofon-, gitar- og panfløyte.

For hvem? SSL, SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Auditorisk oppfatning / Uttrykke personlig preferanse/ Auditiv og visuell diskriminering / Felles oppmerksomhet / Samarbeid / Visuomotorisk kontroll/ Rombevissthet / Musikalsk selvuttrykk / Improvisasjon

logo
Memory

Denne modusen lar brukerene utvilke ferdighetene innen problemløsning og sekvenser. Følg med på lys-sekvensene på cosmoidene, og trykk på riktig farge i riktig rekkefølge. Hvis blir utført riktig får brukeren en audiovisuell belønningsrespons.

For hvem? SSL, SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Visual memory / Sekvenser / Reaksjon på visuelle stimuli / Problemløsning / Turtaking / Visuomotorisk kontroll / Response hastighet

logo
My Voice

Ved et trykk på en knapp kan brukeren spille inn sin egen stemme eller velge en lyd brukeren liker. Brukeren kan endre på lyden eller stemmen sin ved å trykke på cosmoidene. Denne aktivitet gjør at brukeren bruker sin egen stemme og utvikler fantasien sin.

For hvem? SSL, SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Auditiv diskriminering / Verbal kommunikasjon / Visuomotorisk kontroll / vokalisering / Musikalsk selvuttrykk

logo
Orchestration

Denne aktiviteten lar brukerene bli dirigenter. Brukeren lager sin egen sang ved å legge til trommer, gitar, piano og mange andre instrumenter. Denne aktiviteten kan gjøres alene eller i "band".

For hvem? SSL, SLD, GNT

Ferdighetsområder Auditorisk oppfatning / Visuell oppfatning / Uttrykke personlig preferanse / Auditiv diskriminering / Felles oppmerksomhet / Samarbeid / Visuomotorisk kontroll/ Rombevissthet

logo
Showdown

Showdown er en aktivitet med høyt tempo. Aktiveteten kan brukes av 2-6 brukere samtidig som deles opp i 2 lag. Et lag må finne og trykke på de grønne knappene mens det andre laget må finne de oransje. Det laget som har funnet og trykt på flest av sin farge vinner.

For hvem? SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Turtaking / Uttrykke personlig preferanse / Grovmotorikk / Visuomotorisk kontroll / Rombevissthet

logo
Storytelling

Denne aktiviteten lar brukeren lage et eventyr ved å trykke på cosmoidene. Hver cosmoid spiller av en del til eventyret. Trykk på cosmoidene i rekkefølge. Denne aktiviteten er god for å hjelpe ikke verbale brukere og sensoriske brukere. ( Obs! Eventyr er forløpig kun på Engelsk)

For hvem? SSL, SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Sanseintegrasjon / Sekvenser / Turtaking / Venting / Visuomotorisk kontroll / Rombevissthet

logo
Turntaking

Turn Taking lar brukerene samarbeide for å spille sine favoritt sanger. Aktiviteten er god for å utvilke ferdigheter som tålmodighet, venting og samarbeid. Velg en sang og gi en cosmoid til hver av brukerene. Hver cosmoid aktiverer en del av sangen. Cosmoiden lyser opp for å indikere hvem sin tur det er. Sangen spiller så lenge brukeren trykker på cosmoiden.

For hvem? SSL, SL, ML, GNT

Ferdighetsområder Årsak-virkning / Turtaking / Uttrykke personlig preferanse / Grovmotorikk / Visuomotorisk kontroll / Rombevissthet / Musikalsk selvuttrykk

Forkortelser:

SL - Store lærevansker

SSL - Store sammensatte lærevansker

ML - moderate lærevansker

GNT – Grunn nivå i tidlig alder.